Zabezpieczenie roszczeń rodzinnych

Do czasu prawomocnego wyroku sąd może tymczasowo zabezpieczyć interesy strony – na przykład możliwość kontaktów z dzieckiem czy wysokość alimentów. Czym dokładnie jest zabezpieczenie roszczeń

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej