Alimenty na byłą żonę

Bywa, że rozwód nie uwalnia cię od odpowiedzialności za byłą żonę. Są sytuacje, w których możesz zostać zobowiązany do płacenia na jej rzecz określonej kwoty

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej

Kiedy można wziąć rozwód w Polsce z obcokrajowcem lub Polakiem mieszkającym za granicą?

adw. Lilianna Skiba

Do rozpoznania spraw rozwodowych toczących się pomiędzy Polakami zamieszkującymi w naszym kraju, wyłącznie właściwe są Sądy polskie. Sytuacja się komplikuje, gdy dotyczy obcokrajowców lub Polaków

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej

Opieka naprzemienna a współpraca rodziców, czy zawsze jest konieczna?

Sposób opieki nad dzieckiem po rozwodzie jest jedną z najistotniejszych spraw do ustalenia przez rodziców, często z pomocą sądu. Jednym z najlepszych rozwiązań jest opieka

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej

Kontakty rodzica z dzieckiem – prawo czy obowiązek?

W myśl art. 113 § k.r.o. jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej

Zabezpieczenie roszczeń rodzinnych

Do czasu prawomocnego wyroku sąd może tymczasowo zabezpieczyć interesy strony – na przykład możliwość kontaktów z dzieckiem czy wysokość alimentów. Czym dokładnie jest zabezpieczenie roszczeń

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie – ocena biegłych z OZSS

Kancelaria adwokacja adw. Lilianna Skiba

W sprawach dotyczących opieki nad dziećmi sąd może zlecić przeprowadzenie opinii przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Zespół ten, złożony z ekspertów różnych dziedzin, oceniać będzie

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:
dowiedz się więcej