Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

Na czym polega zabezpieczenie alimentów?

Składając pozew o alimenty bądź pozew o orzeczenie rozwodu, który obejmuje zasądzenie  alimentów, można wnosić o to, aby Sąd zobowiązał pozwanego do płacenia alimentów już od początku postępowania. Aby tak się stało trzeba złożyć do sadu   Wniosek o zabezpieczenie alimentów. Wniosek taki można złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu podczas rozprawy. Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć również na etapie przedprocesowym,  czyli jeszcze przed wniesieniem do Sądu pozwu o alimenty.

Alimenty „zabezpieczone” przez Sąd podlegają przymusowej egzekucji i to niezależnie od tego czy druga strona złoży zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu. Zatem, gdy pozwany  będzie uchylał się od płacenia oznaczonej w postanowieniu o zabezpieczeniu kwoty alimentów, można skierować sprawę do komornika.

 

Jakie informacje należy umieścić  we wniosku, żeby uzyskać zabezpieczenie alimentów?

Żeby Sąd dokonał  zabezpieczenia alimentów należy wskazać jakie są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego (dziecka), oraz jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanego (rodzica od którego domagamy się alimentów). Ważne jednak, aby wraz z pozwem przedstawić dowody, które potwierdzą przywołane we wniosku okoliczności.

Dodatkowo, wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien odpowiadać warunkom formalnym właściwym dla każdego pisma procesowego wskazane w art. 126 KPC.

 

Jakie warunki formalne wskazuje art. 126 KPC ?

Wniosek o zabezpieczenie powinien zawierać:  oznaczenie Sądu do którego jest skierowany  (jest to ten Sąd przed którym toczy się sprawa o alimenty lub o rozwód z orzeczeniem alimentów),  oznaczenie stron (kto jest powodem a kto pozwanym), wskazanie przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku (czego się domaga się strona) wraz ze wskazaniem dowodów, podpis strony (lub przedstawiciela strony lub pełnomocnika),  wymienienie załączników.

W jakiej wysokości Sąd zabezpieczy alimenty ?

Jak wiemy z doświadczenia, tytułem zabezpieczenia Sądy zazwyczaj zasądzą kwotę niższą, niż ta której powód domaga się  w pozwie. Zdarzały się jednak przypadki w których zasądzano  pełną,  żądaną w pozwie kwotę alimentów.  Sądy uzasadniały takie rozstrzygniecie, chęcią niwelowania zjawiska narastania zaległości egzekucyjnych oraz przewidywalnością sytuacji procesowej pozwanego (np. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r., ACr 850/95).

 

Czy Sąd wyrówna alimenty w przypadku, gdy zabezpieczenie było niższe niż alimenty orzeczone w wyroku ?

 Praktyką jest, że Sądy zasądzają  alimenty  od dnia wniesienia pozwu. Jeżeli więc w wyroku Sąd ustali wyższe alimenty niż te które zostały „zabezpieczone” to pozwany będzie musiał wyrównać alimenty za cały czas trwania postępowania.

 

Czy Sąd wyznaczy rozprawę, aby rozpoznać  wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Co do zasadny, Sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie alimentów na posiedzeniu niejawnym tj. bez udziału stron postępowania. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w sprawie było już wydane postanowienie o zabezpieczeniu a następnie wniesiono o jego uchylenie lub ograniczenie, wówczas zostanie wyznaczona rozprawa. Postanowienie  wydane na posiedzeniu niejawnym, doręczane jest wraz z uzasadnieniem przez Sąd z urzędu obu stronom.

Od postanowienia o zabezpieczeniu,  stronom w terminie 7 dni służy prawo złożenia zażalenia.

 

W razie pytań związanych z dochodzeniem alimentów zapraszam do kontaktu 😊.

Uważasz ten artykuł za wartościowy? Udostępnij go innym:

2 thoughts on “Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

 • 17 grudnia 2020 at 11:31
  Permalink

  Witam, jeśli Sąd zasadził zabezpieczenie, pozwany jest zobowiązany do zapłaty. Jeśli do rozprawy o główne alimenty nie wypłaci tego zabezpieczenia, a nie zostanie to zgłoszone do komornika. To czy po rozprawie i o ile zostaną zasadzone wtedy już alimenty główne, można zgłosić do komornika brak wypłaconego zaległego za dwa miesiące przez pozwanego zabezpieczenia?

  Reply
  • 18 grudnia 2020 at 10:14
   Permalink

   Dzień dobry,
   Tak, ale wówczas tylko do kwoty alimentów jaką zasądził sąd w ostatecznym wyroku.
   Jeżeli zabezpieczenie było na wyższą kwotę, to wówczas w tej części zabezpieczenie nie podlega już egzekucji.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *